19.06.2018

Lisää tietoa alan yrityksistä, koulutuksesta, materiaaleista toivotaan

Huhti-toukokuussa kyseltiin STTL ry:n jäseniltä sekä kaikilta muiltakin halukkailta vastaajilta toiveita ja ehdotuksia STTL ry:n ja Tekstiililehden toimintaan ja sisältöön liittyen. Vastauksia kyselyyn ei tullut kovin suurta määrää, mutta sitäkin suuremmat kiitokset kaikille teille, jotka käytitte aikaanne vastaamiseen. Tuotepalkinto on arvottu yhteystietonsa jättäneiden kesken, ja sen voitti Kirsti Kuisma, onnea Kirstille! 

Toiveita ja ehdotuksia 

Kyselyssä pyysimme ehdotuksia seminaarien aiheiksi ja teemoiksi, ideoita mahdollisiksi vierailukohteiksi sekä toiveita Tekstiililehden sisältöön liittyen. Useampikin vastaajista oli kiinnostunut kuulemaan seminaareissa tekstiili- ja vaatetusteollisuuden kannattavuudesta ja toimintamahdollisuuksista tämän hetken Suomessa, sekä mahdollisuuksista tuoda alan tuotantoa takaisin kotimaahan. Myös alan koulutus sekä yrittäjätarinat, erityisesti nuorten uudet yritykset kiinnostavat. Muita kiinnostavia aiheita ovat kyselyn perusteella muun muassa tekstiilien eettiset kysymykset, lääketieteelliset tekstiilit, uudet tekstiilikuidut ja yleisesti ottaen kaikki uudet innovaatiot, jotka ovat alalla tulossa kaupalliseen tuotantoon. STTL onkin järjestämässä seuraavaa seminaaria lokakuun neljäs päivä, ja kyselyn tuloksia hyödynnetään siis heti tätä tapahtumaa järjestettäessä, ja toki myös jatkossa. 

Vierailukohteiksi ehdotetaan alan valmistavien yritysten lisäksi myös kaupan alan yrityksiä, pesuloita ja tutkimukseen liittyviä tahoja. Näistä halutaan lukea myös Tekstiililehdestä. Lehteen toivotaan myös sisältöä standardeista ja niiden merkityksestä, sekä uusista että vanhoista yrittäjistä ja yrityksistä sekä yritysten rahoitusmahdollisuuksista. Tekstiililehti nähdään myös kanavana välittää tietoa nuorille alalla toimijoille, tai alan opintoja harkitseville. 

Suomen Tekstiiliteknillinen liitto ja Tekstiililehti ovat jo yli kahdeksankymppisiä, takana on paljon historiaa, perinteiden kunnioittamista toivottiin kyselyssä, uusien ja ajankohtaisten asioiden esille tuomisen ohella. 

Kiitos paljon kyselyyn vastanneille!

neulomon_varasto_marras2017 Takaisin