STTL-yhdistys

Suomen Tekstiiliteknillinen Liitto ry (STTL ry) on tekstiili-vaate- ja kenkäteollisuudessa toimivien ammattilaisten yhteisö. STTL ry:n päätehtävänä on verkostoitua alalla toimivien henkilöiden ja yritysten kesken sekä ylläpitää ja kehittää jäsentensä ammattitaitoa. 

Tarkoituksensa saavuttamiseksi STTL ry järjestää esitelmätilaisuuksia, seminaareja, kokouksia, yrityskäyntejä, opintomatkoja, kustantaa julkaisuja, antaa lausuntoja, jakaa stipendejä toimialan piiriin kuuluvaa opiskelua tai tutkimusta varten, sekä julkaisee tekstiilisanastoa ja Tekstiililehteä. Näiden toimintojen lisäksi STTL ry:llä on myös erillisiä alajaoksia. Yhdistys kokoontuu vuosittain vähintään kahteen varsinaiseen kokoukseen; vuosikokoukseen maaliskuussa ja vaalikokoukseen marraskuussa. Kokouksiin kutsuu yhdistyksen hallitus .

STTL ry:n säännöt.

Yhteystiedot: tekstiililehti@tekstiililehti.fi

   matto
   
   kengät
   
   riippu t-paidat
   
   kattaus