Puheenvuoro ilmestyi  13.9.2018 Tekstiililehdessä nro 3-2018

Kestävän kehityksen etulinjassa on tilaa tekstiilialan yrityksille

Riikka Leppänen, FIBS ry 

Tekstiiliteollisuuden toimintaympäristöä muokkaavat monet megatrendit, ja niistä osa vaikuttaa yrityksiin jo nyt. Maailman väestö kasvaa, kehittyvien maiden asukkaat keskiluokkaistuvat ennennäkemätöntä vauhtia ja muotiin, laatuun ja ulkonäköön halutaan panostaa entistä enemmän kaikkialla maailmassa. Toisaalta ilmastonmuutoksen ja maaperän köyhtymisen myötä kapeneva raaka-aineiden kasvatuspinta-ala ja vähenevät vesivarannot muuttavat nykyisenlaisia mahdollisuuksia kasvattaa useita tekstiiliteollisuuden tärkeitä raaka-aineita, kuten puuvillaa tai pellavaa. 

Kuluttajarajapinnassa toimivat tekstiilialan yritykset näkevät myös kuluttajatrendien muutokset ensimmäisten joukossa. Erityisesti Y- ja Z-sukupolvien eli vuoden 1980 jälkeen syntyneiden kuluttajien ostopäätöksissä korostuu vaatimus kestävästä kehityksestä. Tekstiilialalla on tällä saralla kyseenalainen maine: brittiläinen Ellen McArthur Foundation selvitti viime vuonna, että tekstiiliteollisuuden globaali ympäristöjalanjälki on suurempi kuin lento- tai laivaliikenteen. Samaisesta raportista käy ilmi, että jopa kaksi kolmasosaa maailmalla tuotetuista vaatteista päätyy kierrättämisen sijaan kaatopaikalle. Yhä useammat kuluttajat ymmärtävät, että oli vaate kuinka eettinen tai suomalainen tahansa, maapallolla ei ole varaa haaskata resursseja nykyisellä mallilla. 

Maailmalla on huutava pula kestävää kehitystä edistäville ratkaisuille uusista raaka-aineista uudenlaisiin jakamistalouden malleihin. Edelläkävijäyritykset näkevät kestävässä kehityksessä ennen kaikkea mahdollisuuden luoda uutta ja kasvattaa liiketoimintaa kestävää kehitystä tukien. Vastuullista liiketoimintaa tutkiva Business and Sustainable Development Commission arvioi viime vuonna, että kestävään kehitykseen liittyvä globaali markkinapotentiaali on häkellyttävät 10 biljoonaa eli 10 tuhatta miljardia euroa pelkästään ruuan, maatalouden, energian, raaka-aineiden, terveyden ja hyvinvoinnin sektoreilla. Millainen potentiaali olisikaan esimerkiksi ketterälle tavalle lainata tai kierrättää vaatteita? Puhumattakaan uudenlaisista tavoista kierrättää ja luoda raaka-aineita täysin uudenlaisista materiaaleista?

Onneksi tekstiilialan ratkaisuja on jo tarjolla: FIBSin jäsenistä esimerkiksi Stora Enso panostaa puukuiduista valmistettavien tekstiilien kehittämiseen, Kesko kierrättää vanhat työvaatteet uusiokäyttöön Lassila & Tikanojan avulla ja Reima kehittää palvelua, jonka avulla lapsiperheet voivat ostamisen sijaan tilata lastenvaatteet palveluna esimerkiksi vuositilauksena, ja samalla kierrättää hyväkuntoiset lastenvaatteet suoraan seuraavan asiakkaan käyttöön. 

Me FIBSissä teemme työtä sen eteen, että suomalaiset yritykset olisivat kestävän liiketoiminnan globaaleja edelläkävijöitä. Tavoitteemme haastaa erityisesti vastuullisen liiketoiminnan määritelmää: jos ennen on riittänyt, että vastuullinen yritys ei aktiivisesti heikennä ihmisten hyvinvointia tai ympäristön tilaa, nyt yrityksiltä odotetaan aiempaa aktiivisempaa roolia globaaleiden haasteiden ratkaisijoina. Yrityksillä on ainutlaatuinen mahdollisuus hyödyntää uusia raaka-aineresursseja ja tarjota asiakkaille uudenlaisia kuluttamisen tapoja. Tähän mahdollisuuteen jo nyt tarraavat yritykset tulevat johtamaan tekstiilialan globaalia murrosta ja pärjäämään kannattavina pitkälle tulevaisuuteen.

       

Nimi: Riikka Leppänen

Työ: Yritysvastuuasiantuntija, FIBS 

Koulutus: KTM 

Ura: Erilaisia tehtäviä kansalaisjärjestöissä ja Accenturella, FIBSillä vuodesta 2016 

Perhe: Avopuoliso 

Asuu: Helsingissä  

Harrastukset: Boulderointi, lenkkeily ja lukeminen