30.5.2014

Strategia todeksi määrätietoisella työllä ja koko organisaation tuella 

Nina Kopola, toimitusjohtaja, Suominen Oyj
Aloitin kuitukankaita ja joustopakkauksia valmistavan Suomisen toimitusjohtajana joulukuussa 2011. Yritys oli tuolloin erittäin mielenkiintoisessa vaiheessa: Suominen oli juuri ostanut itseään suuremman liiketoiminta-alueen Ahlstromilta. Suomisella oli tuolloin takanaan jo useampi taloudellisesti vaikea vuosi, ja toisaalta yhtiön ostama liiketoiminta oli ollut Ahlstromilla jo jonkin aikaa myytävien listalla. Kumpikaan uuden yrityskokonaisuuden osapuolista ei ollut varsinaisesti iskussa, saati kasvussa.

Ensimmäinen tehtäväni oli saada yhdessä yössä jättimäisen kasvuloikan ottaneen yhtiön perusta jälleen kuntoon, jotta liiketoimintaa voisi lähteä kehittämään ja kasvattamaan. Tähän tarvittiin tiekartta, jota tavataan kutsua strategiaksi. Julkistimme Suomisen uuden strategian vuoden 2012 syksyllä. Se pohjautui kolmeen kulmakiveen: Suomisen tapa toimia, Kannattavuuden merkittävä parantaminen sekä Edellä muita.

Strategia ei voi missään yrityksessä jäädä vain johdon huoneentauluksi, päinvastoin. Sen toteutuminen vaatii taakseen koko organisaation. Johdon tehtävänä on kuitenkin näyttää suuntaviivat ja viestiä niin, että päämääristä ja keinoista syntyy yhteinen ymmärrys.

Alussa oli nainen ja power point

Lähdin avaamaan Suomisen uutta strategiaa henkilöstölle johdonmukaisesti. Ensimmäisessä vaiheessa tavoitteena oli lähinnä luoda suuntaa, jäsentää strategian sisältöä sekä pohjustaa ilmapiiriä muutoksille, joita strategian toteuttaminen vaatisi jatkossa. Kiersin kaikissa yksiköissämme, kaikkiaan kuudessa maassa esittelemässä strategian ja keskustelemassa siitä henkilöstön kanssa. Välineet olivat tässä vaiheessa suhteellisen yksinkertaiset – käytännössä minä ja eri kielille käännetty power point -aineisto.

Seuraava askel oli strategian tuominen osaksi henkilöstön jokapäiväistä työtä sekä viestinnän että käytännön toimenpiteiden myötä. Strategia muovattiin visuaaliseen muotoon, helposti tunnistettavaksi kuvaksi, jonka avulla siitä syntyi helposti viestittävä ja omaksuttava tarina. Visualisoinnin avulla strategiaa tehdään tutuksi toimipaikoissamme muun muassa julisteiden ja esitysmateriaalien välityksellä. Aloitimme myös hyvin varhain strategian siirtämisen paperilta käytännön teoiksi ja kerroimme – ja kerromme – henkilöstölle näistä teoista uutiskirjeen ja videokatsausten välityksellä.

Keskijohto heti mukaan

Vain muutama kuukausi strategian ensiesittelystä selvitimme anonyymilla kyselytutkimuksella avainhenkilöiden tunnelmia. Olin ällikällä lyöty. Keskijohto – strategian onnistumisen kannalta ehkä oleellisin henkilöstöryhmä – ilmaisi kristallinkirkkaasti olevansa täysillä suunnitelmiemme takana. Ainoa kyselyssä ilmennyt merkittävä kehittämisen kohde oli strategian toteuttaminen käytännössä – mikä oli varsin odotettukin palaute, vastahan olimme esitelleet uudet suuntaviivat organisaatiolle.

Olemme edenneet toimissamme määrätietoisesti ja sitoneet johdonmukaisesti tavoitteet ja käytännön toimenpiteet strategiaan. Aivan aluksi Suomisen tapa toimia - ja Kannattavuuden merkittävä parantaminen -kulmakivet olivat tärkeimmässä roolissa. Suomisen tapa toimia viittaa yhteisen yrityskulttuurin ja toimintatapojen rakentamiseen. Suominen oli yrityskaupan jälkeen aivan uudenlainen yhtiö, joten uusien, yhtenäisten toimintatapojen rakentaminen oli oleellisen tärkeää. Kannattavuuden parantaminen oli tavoitteena lähes itsestään selvä. Vain taloudellisesti terve yhtiö voi palvella asiakkaitaan laadukkaasti ja investoida kasvuun.

Yhteisen kulttuurin rakentuminen etenee ja keskeiset taloudelliset tunnuslukumme ovat nousseet uudelle tasolle. Jatkossa voimme keskittyä erityisesti Edellä muita -kulmakiveen. Olemme nyt jo valituilla alueilla johtavassa asemassa. Se ei kuitenkaan riitä – haluamme olla alallamme sekä suurin että paras. Tämän tavoitteen saavuttamiseen meillä on matkaa, mutta tiedän, että olemme oikealla tiellä. 

 NKopola_MS12203_lowres  


KUKA? 

NIMI          
TYÖ           

URA           

 

KOULUTUS  
PERHE       
ASUU         
HARRASTUKSET 


 


Nina Kopola
Toimitusjohtaja, Suominen Oyj,
vuodesta 2011
Ennen Suomista pitkä työura Dynea Oy:ssä, viimeksi Euroopan liiketoiminnoista         vastaavana johtajana. Konecranes Oyj:n ja Metso Oyj:n hallituksen jäsen.
DI, tekniikan lisensiaatti
mies, kaksi aikuista lasta
Helsingissä
liikunta, veneily, lukeminen