Lue koko puheenvuoro

 

Missä viipyvät älyvaatteet? Osa 2

Mikko Malmivaara

E-tekstiilituotteiden, eli tekstiilipohjaisen puettavan teknologian kaupallinen läpimurto on kestänyt kauemmin kuin analyytikot ja rahoittajat ajattelivat. Vaikka ensimmäiset massatuotantomittakaavan puettavan teknologian sovellukset tulivat markkinoille jo vuosia sitten, on ennustettuun visioon, jossa joka vaatekappaleessa on jotain lisättyjä ominaisuuksia, vielä matkaa.

Kirjoitus on jatkoa Tekstiililehdessä1-2017 julkaistulle puheenvuorolle jossa Malmivaara eritteli tärkeimpiä syitä älyvaatteiden viiveeseen. Tässä kirjoituksessa tehdään tilannekatsaus nykyhetkeen ja ennustetaan tulevaisuutta.

”Onkos tämä nyt sitten hyvä vai huono, kun sykkeeni on 140 lyöntiä minuutissa?”

Käyttäjälle todellista lisäarvoa tuottavan tuotteen suunnittelussa on osattava yhdistää niin kohderyhmätuntemus, lääketieteellinen osaaminen kuin kaupallinen näkemys. Jos tuote on terveydenhuoltoon tarkoitettu, standardit täyttävä hoitoväline, ja sen käyttöä valvoo lääkäri, on anturitiedon esittämiselle eri kriteerit kuin kuluttajalle suunnatulla hyvinvointituotteella.

Esimerkiksi sykevälivaihtelu on loistava mittaussuure, josta voidaan laskennallisesti päätellä suuri määrä hyödyllistä tietoa. Datasta voidaan johtaa esimerkiksi yksilöllisesti sopiva harjoituksen intensiteetti, kesto, lepoajat, kunnon kehitys, ja tämä kaikki vieläpä huomioiden yksilöllinen tavoite, olipa se sitten maraton-kunnon saavuttaminen, painon pudotus tai stressin lievittäminen.

Mitatun biodatan muokkaaminen kohderyhmälle ymmärrettävään muotoon on haastavaa. Sykkeenmittauksessa pelkkä numeroluku sydämen lyönneistä minuutissa edellyttää käyttäjältä sykemittauksen ja omien sykealueiden tuntemusta eikä pelkkänä lukuna lopulta kerro peruskuluttajalle oikeastaan mitään.

Juuri puettavan teknologian tuotteiden hyödyn ja toimintojen yksinkertaistaminen ja sitä kautta selkeät kuluttajatuotteet ovat edellytys massamarkkinoiden syntymiseen ja tuotekirjon sekä kehitysnopeuden kasvuun.

”Urheilu ei kiinnosta minua tippaakaan! Haluan mukavan älyvaatteen, joka on hyödyllinen – miksi kaikki puettava teknologia on suunnattu urheilijoille?!”

Urheilu perustuu suurelta osin mittaamiseen. Lähes kaikissa lajeissa mitataan aikaa, etäisyyttä tai jotain muuta suuretta suoritusten vertailua varten. Siksi myös itse urheilijan mittaaminen on helppo liittää liikuntaan suorituksen lisäksi.

Urheilutarvikkeita myyvät liikkeet tarjoavat sekä urheiluvälineitä, -elektroniikkaa että urheiluvaatteita ja ovat siten muita myyntikanavia pidemmällä puettavan elektroniikan ja älyvaatteiden jälleenmyynnin hallinnassa. Näistä syistä kaupallinen, massatuotettu puettava teknologia ja kehoa mittaavat vaatteet ovat tässä vaiheessa kehitystä enimmäkseen urheilusovelluksia. Markkinat ja valikoima tulevat kasvamaan kuluttajien tottuessa kehonmittaukseen hyödyllisenä keinona oppia tuntemaan itsensä ja seuraamaan terveydentilaansa lukuina. Huippu-urheilijoille suunnatut tuotteet halpenevat ja tulevat kuluttajien ulottuville, kuten yleensäkin käy.

Samaan aikaan lääketieteen puolella puettava teknologia ja tekstiiliin integroitu elektroniikka on tulossa osaksi esimerkiksi pitkäaikaissairauksien hoitoa. Kroonikon ei tarvitse enää käydä välttämättä lääkärissä rutiinitarkastuksissa, vaan mittaaminen tapahtuu vaatteen tai puettavan laitteen kautta, jolloin myös mittaustulokset ovat säännöllisempiä ja tarkempia.

Puettavan kehonmittauksen yleistyessä datan määrä kasvaa. Suurta määrää eri lähteistä kerättyä anonyymia potilasdataa analysoimalla opitaan ymmärtämään trendejä eri taudeissa ja niitä opitaan hoitamaan tehokkaammin.

Urheiluun ja potilasmittaukseen suunnatut tuotteet tulevat myös poikimaan niiden väliin sijoittuvan tuotekategorian. Hyvinvointituotteet mittaavat käyttäjäänsä ja tuottavat tietoa terveydestään kiinnostuneille. Hyvinvointituotteiden ei ole tarkoituskaan täyttää tarkkoja lääketieteellisiä standardeja, vaan ne ovat edullisemmin ja yksinkertaisemmin toteutettuja laitteita arkeen. Hyvinvointituotteen järjestelmä voi tukea esimerkiksi painon- tai stressinhallintaa, tai yksinkertaisesti vain kerätä dataa tietokantaan, josta voi onnettomuuden tai sairauden sattuessa olla hyötyä myös diagnoosia tekevälle lääkärille.

”Humpuukia koko älyvaate! Mummun kutoma villapaita on minulle paljon arvokkaampi kuin mikään piippaava takki!”

Puettava teknologia ja tekstiiliin integroitu elektroniikka kehittyvät kovaa vauhtia. Merkittävää tutkimus- ja kehitystyötä tehdään ympäri maailmaa, mutta Suomi on monella eri puettavan teknologian osa-alueella aivan kirkkaimmassa kärjessä. Tutkimus- ja kehitystyö on nykyään yhtä aikaa sekä tieteellisesti että kaupallisesti suuntautunutta, jolloin se on markkinoiden kehityksen kannalta terveempää.

Käsityöperinne elää ja voi hyvin kulttuurista tai maantieteellisestä sijainnista huolimatta koko maailmassa. Vaikka tehtaan tekemä tuote voi olla halvempi ja nopeampi hankkia, on käsintehdyllä niin syvät juuret ihmisten arvomaailmassa, ettei sen asemaa helposti horjuteta. Samaan aikaan vaateteollisuus yrittää vastata kestävän kehityksen vaatimuksiin ja massatuotannon kysynnän heikkenemiseen.

Puettava teknologia tulee yleistymään, mutta se ei tule täysin syrjäyttämään perinteisiä vaatteita. Sen sijaan puettava teknologia voi palvella uusilla tavoilla, kuten itsestään paikkautuvilla langoilla neuleessa, kännykkää kehonlämmöstä ja liikkeestä langattomasti lataavalla taskulla tai ihottumaa hoitavalla kuidulla alusvaatteissa.

Kehityksen myötä laitteet ja rakenteet pienenevät ja yhä erilaisempia toimintoja voidaan liittää vaatteisiin ja jopa itse kankaisiin. Vaatteet tulevat säilymään kangaspaloista koottuina vielä pitkään, koska muoti muuttuu kiihtyvästä tahdista huolimatta hitaasti ja palaa syklisesti menneeseen. Kymmenien vuosienkin päästä puemme varmasti yllemme edelleen housuja, paitoja, takkeja ja lakkeja.

       
   

Nimi: Mikko Malmivaara

Työ: Business Development Manager, Jabil Circuit Inc.

Koulutus: Vaatetussuunnittelija MA, Lapin Yliopisto 1995-2000

Ura: Puettavan teknologian ja tekstiilielektroniikan airut ja pioneeri liki 20 vuoden kokemuksella tekstiilin ja elektroniikan välillä (Jabil, Clothing+, Reima, TTY, LaY)

Perhe: Kaikkitietävä vaimo ja näsäviisas 10-v. tytär

Asuu: St. Petersburg, Florida Yhdysvallat

Harrastukset: Rullalautailu, polkupyöräily, poikkitieteellinen keskustelu ja vouhotus, mörköhevi