Puheenvuoro on julkaistu myös Tekstiililehdessä nro 2/2014

LUOTTAMUKSEN SILLANRAKENTAJAT

Matti Paananen, SGS Inspection Services Oy

Kuluttajatuotteiden valmistus on viimeisten 20 vuoden aikana keskittynyt kehittyviin maihin edullisten työvoimakustannusten vetämänä. Yksikkökohtaiset kuljetuskustannukset ovat minimaalisia, kun kontit liikkuvat joustavasti laivoissa, junissa ja rekoissa. Maailman suurimmat konttilaivat kuljettavat peräti 18000 normaalikokoista 20 jalan konttia kerrallaan, ja kolmannes tästä kaikesta laivojen tavaraliikenteestä tulee juuri Kiinasta. Mutta mitä tehdä, kun paljastuu, että Kiinasta tullut kontti sisältääkin virheellisiä tuotteita tai kun tavarat jäävät Tullin varastoon niiden sisältämien haitta-aineiden takia? Pitäisikö vain luottaa hyvään tuuriin?

Maailmankaupan ollessa 1800-luvulla vielä enimmäkseen raaka-ainekauppaa, syntyi jo silloin tarve rakentaa luottamusta myyjän ja ostajan välille käyttämällä riippumattoman kolmannen osapuolen palveluita. SGS perustettiin vuonna 1878 alun perin tarkastamaan satamassa lastattavaa ja purettavaa viljaa. Kun tavara vaihtoi omistajaa, eivätkä kaupan osapuolet olleet itse paikalla, tarvittiin taho, johon molemmat voivat luottaa. Syntyi liikeidea luottamuksen rakentamisesta. Se on kantanut toimintaamme tähän päivään saakka. Kuluttajatavaroiden testaus ja tarkastus on tällä hetkellä jo suurin liiketoimintaryhmä ja SGS:n kasvu voimakkainta kehittyvissä maissa.

Kun kuluttajatuotteiden vaatimustenmukaisuutta ja mahdollista haitta-ainepitoisuutta testataan, tulee voida luottaa siihen, että laboratorio tekee juuri ne testit, jotka ovat oleellisia juuri tälle tuotteelle. Kiinassa olevan laboratorion täytyy tietää, mitä testauksia tarvitaan, kun viedään tuotteita Eurooppaan, ja miten testaukset tulee tehdä. Miten olla varma siitä, että tuotteet täyttävät juuri ne vaatimukset, jotka Suomessa ovat voimassa näille tuotteille ja että tuotteet ovat turvallisia kuluttajille.

EU:n kemikaalilainsäädännön tavoitteena on rajoittaa kemikaalien käyttöä edelleen ja suojella kuluttajaa. Monet sen rajoitukset ovat kuitenkin monimutkaisia ja koskevat lähestulkoon kaikkia kuluttajatuotteita, myös tekstiilejä. Lainsäädäntö asettaa toimijat vaikeaan tilanteeseen erilaisten kemiallisten aineiden viidakossa. Mitä ostajan tulee vaatia valmistajalta tai myyjältä, jotta tuotteet ovat kuluttajille turvallisia ja täyttävät lainsäädännön viimeisetkin vaatimukset? Tarvitaan osapuoli, joka toimii maailmanlaajuisesti, osaa avustaa ja neuvoa asiakasta sekä pystyy testaamaan ja tarkastamaan tuotteet valmistuspaikasta riippumatta käyttäen asiakkaalle parhaiten soveltuvaa toimintatapaa. Tähän tarkoitukseen SGS:llä on Suomessa tekstiilien testaukseen, tarkastukseen sekä auditointeihin erikoistunut tiimi.

Mutta pelkästään kyvykkyys palvella asiakasta ei riitä, vaan luottamuksen aikaansaaminen tarkoittaa loppujen lopuksi tinkimätöntä eettisten periaatteiden noudattamista. Jokainen SGS:n työntekijä sitoutuu noudattamaan näitä periaatteita ja jokaisen velvollisuus on raportoida mahdollisista puutteista tai laiminlyönneistä. Kaikki työntekijät osallistuvat joka vuosi esimiehen pitämään koulutukseen, jossa käydään läpi havaintoesimerkkejä siitä, miten eettiset periaatteet käytännössä toimivat. Luottamuksen ketjun tulee olla katkeamaton alkaen siitä, kun asiakas tilaa testauksen, auditoinnin tai tavaraerätarkastuksen päätyen siihen, kun hänelle luovutetaan työn tuloksena syntynyt SGS-raportti.

Laatu syntyy yhteistyöstä. Pelkkä testitulos ei merkitse mitään, jos testaussuunnitelma on väärä. Yhdessä tekemällä voidaan kartoittaa riskit ja suunnata voimavarat oikein. Paikallisella toiminnalla autetaan asiakasta menestymään, globaalilla puolestaan toteutetaan tehokkaasti lupaukset.

Hyvää kevättä toivottaen!

 SGSpaananen_1

KUKA?
NIMI                                Matti Paananen
TYÖ                                Business Manager, SGS Inspection Services Oy
KOULUTUS                 DI
URA                               myynnin johtotehtävät tietotekniikan ja tietoliikennetekniikan monikansallisissa yrityksissä
PERHE                          naimisissa, kolme lasta
ASUU                           Vantaalla
HARRASTUKSET      liikunta, Lapin matkailu, kulttuuri eri muodoissaan