Puheenvuoro ilmestyi 7.12.2015 ilmestyneessä Tekstiililehdessä nro 5-6/2015

 

TURVALLISUUS JA KESTÄVÄ KEHITYS

Kestävän kehityksen ja turvallisuuden merkitys osana operatiivista liiketoimintaa on kasvanut selkeästi viime vuosina. Globaalissa yritystoiminnassa kumpikin osa-alue on merkittävä, ja organisaatioissa on voimistettu panostusta niihin. Tekstiiliteollisuudessa molempien kehitys kohdistuu sekä sisäisiin prosesseihin että sidosryhmiin ulottuviin toimintoketjuihin.

YK:n aikanaan lanseeraama perusajatus ”Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa”, on kuitenkin aika ajoin hämärtynyt, ja on toisaalta ihannemallina varsin haastava. Kestävä kehitys on ymmärretty organisaatioissa vaihtelevilla sisällöillä ja tavoilla, niin globaalilla kuin kansallisella tasolla. Peruslähtökohtana olevan, seuraavaan sukupolveen tähtäävän tavoitetason pitäisi näkyä vahvasti kestävän kehityksen ohjelmissa.

Turvallisuus ja kestävä kehitys tukevat toisiaan. Turvallisuus voidaan nähdä ihmisarvon ymmärtämisenä ja yksilön kunnioittamisena. Vastaavalla tavalla voidaan nähdä kestävä kehityskin, jossa maapallon ja yksilön kunnioitus heijastuvat sukupolvelta toiselle. Kyse on loppujen lopuksi varsin humaanista tarpeesta ja näkökannasta.

Turvallisuusjohtaminen ja turvallisuusajattelu ovat nostaneet voimakkaasti päätään viime vuosina. Kehitysloikka kahdenkymmen vuoden aikana on ollut merkittävä, ja nykyisellään turvallisuusjohtaminen on merkittävä osa usean organisaation strategista ydinjohtamista sekä liiketoiminnan hallitsemista. Turvallisuusjohtaminen on siirtynyt lakisääteisten vaatimusten täyttämisestä oma-aloitteiseksi kehittämiseksi ja liiketoiminnan oleelliseksi vaatimukseksi. Ajoittain organisaatioille tuottaa haastetta konkretisoida hyvä turvallisuusjohtaminen ja sen mukanaan tuomat parannukset. Parhaimmillaan niillä saattaa aueta ovia liiketoimintasuhteissa, tai asiakassuhde saattaa syventyä kumppanin kunnioittamisena.

Tekstiiliteollisuudelle kumpikin aihe tuo liiketoimintaa tukevaa lisäarvoa. Turvallisuudella on selkeä linkki kannattavuuden parantamiseen, kustannusten alentamiseen, resurssikäytön tehokkuuden kasvattamiseen, organisaation työilmapiirin parantamiseen sekä liiketoiminnan kehittämiseen sidosryhmien kanssa. Nykypäivän kuluttaja-asiakaskin antaa voimistuvissa määrin painoarvoa kumpaisellekin osa-alueelle ostopäätöstä tehdessään. Pelkkä lopputuotteen hinta ei enää ole pääasiallinen ratkaisuun vaikuttava tekijä.

Kestävälle kehitykselle on ollut tilausta jo pitkään, mutta edelleenkin aika ajoin konkreettiset askeleet tai selkeät liiketoiminnan mahdollisuudet saattavat organisaatioilla olla hämärän peitossa. Globaaleissa toimitusketjuissa niin turvallisuusjohtamisen kuin kestävän kehityksen periaatteiden vaaliminen ja ennen kaikkea valvominen saattavat ajoittain olla haastavia. Huolimatta kumppanuussopimuksien voimassaolosta ketjun eri vaiheiden olosuhteet sekä sisältö saattavat luoda haastetta partnerien hallinnassa ja kokonaisvaikutusten rajaamisessa.

EU:n yhdeksi painopistealueeksi nostama kiertotalous sekä tiukentuva ohjauspolitiikka tulevat  lähivuosina voimakkaasti vankistamaan kestävän kehityksen roolia avaten ja laajentaen tekstiiliteollisuudelle yhä uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Kiertotalous yhdessä innovatiivisuuden kanssa tulee avaamaan usealle organisaatiolle uusia menestysmahdollisuuksia.  Niihin kannattaa tarttua – eturintamassa !

 

mettäläjuha_pieni

KUKA? 

NIMI


 

 
 

 

 

 

Juha Mettälä

Kirjoittaja työskentelee Valmet Technologies Oy:n palveluliiketoimintasegmentissä globaalina QHSE Managerina.