Juttu ilmestyiTekstiililehden numerossa 2-3/2015

Päästökaupoista pitkän tähtäimen hyötyihin

Jari Koikkalainen/Ahlstrom Oyj

Suomalaiset teollisuusyritykset ovat laajana rintamana sitoutuneet Euroopan unionin ilmastonmuutos- ja energiastrategiaa koskevaan toimintasuunnitelmaan, jossa tavoitteena on parantaa Euroopan teollisuuden energiatehokkuutta 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Myös Ahlstrom osallistuu ilmastotalkoisiin ja aikoo EU:n suunnitelman mukaisesti vähentää 20 prosentilla sekä energiankulutusta että hiilidioksidipäästöjä tuotettua tonnia kohti.

Mittavat energiasäästöt vaativat investointeja onnistuakseen. Ahlstrom tekee jatkuvasti energiankäyttötutkimuksia tehtaillaan ja ryhtyy tutkimusten perusteella parannustoimenpiteisiin. Investointeja priorisoidaan ja seurataan tarkasti, jotta niistä saadaan paras hyöty irti. Esimerkiksi Tampereen suodatinmateriaalitehtaallamme on vuosikausia satsattu energiatehokkuuden parantamiseen, ja viiden viime vuoden aikana olemme kyenneet vähentämään vedenkulutusta yli 30:lla ja sähkönkulutusta yli kahdeksalla prosentilla. Lisäksi tehtaalta vietävä kaatopaikkajäte on saatu peräti nollaan.

Ahlstrom valmistaa korkealaatuisia kuitumateriaaleja 22 maassa ja työllistää 3400 henkeä maailmanlaajuisesti. Globaalin tuotantoverkostomme avulla voimme tarjota asiakkaillemme paikalliset erityistarpeet huomioivia tuoteratkaisuja, joita usein myös kehitetään yhdessä asiakkaiden kanssa. Talouskasvu on nopeinta Euroopan ulkopuolella, esimerkiksi Kiinassa ja Intiassa, ja siksi olemme vuosien varrella laajentaneet toimintaamme kasvaville markkina-alueille. Nopeasti kasvavilla ja kovasti kilpailluilla markkinoilla resurssitehokkuuden merkitys korostuu.

Voidakseen satsata tuotannon energiatehokkuuteen yritysten on menestyttävä. Eurooppalaisille yrityksille on taattava kilpailukykyinen toimintaympäristö, jossa myös yhteisellä poliittisella päätöksenteolla varmistetaan, että ilmastotalkoisiin valjastetaan teollisuus myös muualla maailmassa. Ilman sitä riskinä on, että eurooppalainen teollisuus on kyllä energiatehokasta, mutta ilman töitä.

Säädösten ja asiakastarpeiden ristipaineessa

Ilmastodirektiivien ohella ihmisten yleinen tietoisuus luonnonvarojen niukkuudesta ohjaa yrityksiä. Asiakkaat edellyttävät, että tuotteet valmistetaan käyttäen yhä vähemmän raaka-aineita, vettä ja energiaa. Samalla tuotteiden toiminnallisuudelle asetetaan yhä korkeampia vaatimuksia.

Korkealaatuisten kuitumateriaalien valmistaminen vaatii monessa tapauksessa enemmän energiaa kuin yksinkertaisempien tuotteiden valmistaminen. Tuotteiden kehittyessä yksikkökohtainen energiankulutus saattaa siis pikemminkin kasvaa kuin vähentyä. Tämä haitta kuitenkin kompensoituu moninkertaisesti esimerkiksi suodattimen elinkaaren aikana autojen tai voimalaitosten parempana polttoainetaloutena ja pidempinä huoltoväleinä.

Resurssitehokkuus on nostettu EU:ssa strategiseksi teemaksi. Johtoajatuksena on edellä mainittu elinkaariajattelu, jossa raaka-aineet, valmistusprosessi ja lopputuotteen kierrättäminen tai hävittäminen kytkeytyvät yhä kiinteämmin yhdeksi kokonaisuudeksi, jonka ympäristövaikutuksia pyritään minimoimaan. Ahlstrom panostaa ympäristömyötäiseen suunnitteluun (EcoDesign) ja pyrkii osaltaan minimoimaan tuotteiden elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset. Energia- ja ympäristöasiat ovat tapetilla tekstiiliteollisuudessa jatkossakin. Rohkaisenkin teollisuutta huolehtimaan omasta kilpailykyvystään tekemällä systemaattista työtä energia- ja ympäristötehokkuuden eteen.

 

Jari-Koikkalainen_pieni


KUKA? 

NIMI

URA

 

 

HARRASTUKSET         


KOULUTUS

PERHE 

 

 

 

 

Jari Koikkalainen   

Ahlstromin Filtration-liiketoiminta-alueesta vastaava johtaja (2013-), useita johtotehtäviä Metsolla (2000-2013) sekä Sunds Defibratorilla (1993-2000) 

Moottoripyöräily, pyöräily, golf. lukeminen

Diplomi-insinööri, eMBA

Vaimo Minna tuotepäällikkönä Valmetilla, kolme lasta Ville (23), Laura (20) ja Kalle (11)