7.9.2017

Menestystä marginaalista

Jaana Iso-Ahola

Työurani alkutaipaleella 1980-luvulla sain hetken olla mukana suomalaisen tekstiiliteollisuuden suuressa aallossa. Sen kariuduttua jouduin etsimään uusia työmahdollisuuksia. Löysin tekstiilit joilla on tarkoitus. Kapean kohderyhmän tuotteissa globaalit suuryritykset eivät näe tarpeeksi markkinapotentiaalia, mutta monelle nämä marginaalituotteet ovat mahdollisuus. 

Kuopion yliopiston projekteissa 90-luvulla työskennellessäni löysimme kiinnostavia, täysin vaatetusteollisuuden tarjonnan ulkopuolelle jääviä kohderyhmiä, kuten lyhytkasvuiset ja liikuntavammaiset. Sittemmin Telespro Finland Oy:ssä olemme erikoistuneet terveydenhuollon erityisryhmiin, kuten ensihoito- ja leikkauspotilaat, joiden suojaaminen lämmönmenetykseltä on ydinosaamistamme.

ERITYISTUOTTEIDEN kehittäminen on asiakaslähtöistä ja vaatii paljon yhteistyötä monien toimijoiden kanssa. Kehityskaari tuotteeksi asti on pitkä. Kunkin tuotteen kohdalla työssä on oman tiimimme lisäksi mukana ulkopuolinen asiantuntijaryhmä lääketieteen, hoitotieteen, pelastusalan, sekä tekstiilihuollon ja -logistiikan ammattilaisia. Mukana on usein ollut myös vaatetusalan opiskelijoita. Kehittämisen lähtökohtana on aina tarve, ongelma, jonka tuotteemme ratkaisee hoitoketjuun soveltuvalla tavalla. Tuotteen on täytettävä alan standardit ja toimivuus on todennettava tutkimuksin.

Valitettavasti pelkkä hyvän, toimivan tuotteen aikaansaaminen ei riitä. On tunnettava terveydenhuollon muuttuvien organisaatioiden kiemurat, hoito- ja hankintaprosessit, tarvittavat luvat ja lainsäädäntö. Lisäksi pitää kehittää toimiva liiketoimintamalli sekä jakelukanavat, jotta tuote saadaan kannattavasti markkinoille. 90-luvulla, kun nettikauppaa ei vielä ollut, erityistuotteiden suurin haaste oli kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen. Yksittäiset asiakkaat olivat hajallaan pienten yritysten tavoittamattomissa.

LUOTETTAVUUS, saatavuus ja käytön sujuvuus ovat nykyisin yhä keskeisempiä terveydenhuollon tuotteille asetettuja vaatimuksia. Tuotteiden käytöstä päättää aina potilaiden hoidosta vastuussa oleva lääkäri tai hoitotiimi, koska käyttö on osa hoitoprosessia.  Ala erikoistuu, uusia hoitomuotoja kehitetään ja yhä harvinaisempia sairauksia pystytään hoitamaan. Kaikki sairaaloiden oheistoiminnot on karsittu minimiin tai ulkoistettu. Myös hoitoprosessit ovat lyhentyneet. Enää potilaita ei esimerkiksi makuuteta vuodeosastoilla vaan he tulevat leikkaukseen aamulla ja lähtevät jo samana päivänä kotiin. Tämä uusi toimintatapa sairaaloissa vaatii myös uudenlaisia tuotteita.

Lain mukaan vastuu tuotteen toimivuudesta koko sen elinkaaren ajan on valmistajalla. Tuotteemme on huollettava jokaisen käyttökerran jälkeen, mistä huolehtivat sairaanhoitopiirien omistamat sairaalapesulat. Ne eivät kuitenkaan panosta heidän näkökulmastaan marginaalisten tuotteiden vaatimien lisäpalvelujen tarjoamiseen.  Tästä johtuen tuotevastuun valvonta on ollut nykyisessä toimintaympäristössä erittäin haasteellista. Tuotteiden käyttöä on seurattava ja ongelmatilanteisiin on reagoitava nopeasti. Olemmekin nyt muuttamassa toimintakonseptiamme niin, että omistamme itse sairaalassa käytössä olevat tuotteemme ja tarjoamme ne asiakkaille palveluna. Uudessa mallissa tiivistämme yhteistyötä hoitohenkilöstön kanssa ja kaikkinainen valvonta tehostuu.

Tekstiilituote voi olla hyvää hoitoa tukeva, potilaan turvallisuudentunnetta lisäävä, ekologinen kestokäyttötuote tai hoitovälineenä toimiva lääkinnällinen laite. Tarpeita ja ideoita uusille tuotteille löytyy, kiitos aktiivisten asiakkaittemme! Myös palvelukonseptin hiomisessa riittää jatkuvasti työtä, senhän on muututtava asiakkaidemme prosessien mukana.

 
 

Nimi: Jaana Iso-Ahola

Työ: Tuotepäällikkö, Telespro Finland Oy 

Koulutus: Vaatetussuunnittelija 

Ura: mm. Turo Oy, yrittäjä, Kuopion yliopisto, Telespro 

Perhe: Aviomies, kaksi aikuista tytärtä

Asuu: Kuopiossa, vapaa-ajalla mökillä Keski-Suomessa

Harrastukset: Metsäpuutarha ja luonnon ihmeet, käsityöt, vapaaehtoistyö, itämainen tanssi