TAMKin tekstiilin kuulumisia 

Henna Vuorisalo ja Maria Änkö, Tampereen ammattikorkeakoulu

Tampereen ammattikorkeakoulun paperi- tekstiili- ja kemiantekniikan koulutusohjelma on muuttunut syksystä 2013 alkaen biotuote- ja prosessitekniikan koulutusohjelmaksi. Koulutusmuutoksesta johtuen tekstiilitekniikan insinööriopetusta ei enää järjestetä. TAMKin opiskelijoille tarjotaan jatkossa vapaasti valittavaa tekstiiliosaaminen-pakettia, mikäli ryhmäkoko toteutuu. Tampereen ammattikorkeakoulu joutui koulutusmuutoksessa myös luopumaan kutoma- ja neulekoneistaan, jotka löysivät uuden kodin mm. suomalaisen tekstiiliteollisuuden parista. 

Teemu Salo on TAMKin kolmannen vuosikurssin viimeisiä tekstiilin insinööriopiskelijoita. Hän haki alun perin TAMKiin opiskelemaan kemiantekniikkaa, mutta päätyi tekstiiliopiskelijaksi. Tekstiilitekniikan opiskelussa kiehtoi erityisesti käytännönläheisyys, mutta myös tekstiilin poikkitieteellisyys yllätti pian valmistuvan insinööriopiskelijan. Teemu näkee koulutusmuutoksen surullisena ja outona, koska uskoo tekstiilitekniikan osaajien kysyntään myös tulevaisuudessa. Tekstiilitekniikan monialaisuus ja teknisyys kiinnostavat Teemua erityisesti, ja hän uskoo työllistyvänsä valmistumisen jälkeen, onhan tekstiiliala hyvin monipuolinen ja poikkitieteellinen globaali toimiala. 

TAMKin tekstiililaboratorion testaustoiminta palvelee yrityksiä kuten aiemminkin. Tekstiililaboratorion toimintaa on viime aikoina kehitetty ja palvelutarjontaa lisätty, ja se tarjoaa mm. uusia täydennyskoulutuksia. Lue lisää TAMKin kuulumisia 2/2014 Tekstiililehdestä !