Juttu ilmestyi Tekstiililehdessä 1/2016


Brändikästä valmistusta

Anne Ekberg, Fiblon Oy

Tuotannollisen yrityksen menestyksen takeeksi on pitkään riittänyt laadukas tuote ja toimiva logistiikka. Olemme kehittäneet ja automatisoineet tuotantoa. Olemme varmistaneet, että tuotteen laatu täyttää kaikki sille asetetut vaatimukset ja standardit. Olemme luoneet logistisia ratkaisuja, jotka takaavat toimitusvarmuuden lähes kaikissa olosuhteissa: oikea tuote oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Tietenkin mahdollisimman tehokkaasti kuljetettuna. Näin siis on perinteisesti ollut. Riittääkö tämä vielä 2000-luvulla?

Olipa kyse sitten tekstiiliteollisuudesta tai muusta valmistavasta teollisuudesta, on melko varmaa, että jostain löytyy aina halvempi vaihtoehto. Pelkkä valmistaminen ei  enää riitä. Tuotteen ympärille on rakennettava uusia asioita. Sellaisia, joita asiakas tarvitsee ja haluaa. Asiakasta on kuunneltava herkällä korvalla ja luotava sellaiset prosessit, jotka joustavat ja muuttuvat tarpeen vaatiessa.

Strategista pohdintaa käydään joka yrityksessä alinomaa. Välillä tehdään isompia ja välillä pienempiä liikkeitä.  Meillä Fiblonilla tehtiin isompi, merkittävä muutos 2000- luvun ensimmäisten vuosien jälkeen, jolloin päätimme erikoistua. Tuolloin meillä oli monia eri tuotelinjoja, jopa eri kohderyhmiä. On vaikea olla ykkösosaaja monella alueella. Tuolloin päätimme keskittyä ammattikäyttöön. Olimme rakentaneet toimintatapoja, jotka selkeästi auttavat eniten ammattikäytön asiakkaita. Näin voimme varmistaa, että asiakkaamme saavat meiltä kaiken sen ammattitaidon, joka vahvistaa heidän liiketoimintaansa.

Valmistamisen rinnalle olemme nostaneet merkittäväksi tekijäksi palvelun. Pienenä perheyrityksenä meillä kaiken takana on ihminen. Asiantuntijoiden yhteystiedot ovat esillä ja heihin on helppo olla yhteydessä. Asiat hoidetaan aina ihmiseltä ihmiselle!

Teimme vuoden 2015 keväällä asiakastutkimuksen, jossa haastattelimme monipuolisesti eri tyyppisiä asiakkaitamme. Sieltä nousi kaksi selkeää kehityspyyntöä. Asiakkaamme toivovat meiltä enemmän ja syvempää asiantuntemusta. Lisäksi he halusivat, että tunnemme heidän toimialansa ja arkipäivän haasteensa entistä paremmin.

Syvä asiantuntemus on mahdollista vain kun erikoistuu. Ammattikäytön asiakkaamme saavat meiltä vahvaa ja syvällistä osaamista, joka auttaa heitä menestymään paremmin. Asiantuntijuus edellyttää meiltä myös hyvää toimialaosaamista. Tätä voimme kehittää paitsi rekrytoimalla, myös lisäämällä koulutusta. Panostaminen henkilökunnan osaamiseen on yrityksen tärkeintä pääomaa. Itse pidän tärkeänä myös kehittymisen kulttuuria. Kehittyminen vaatii organisaatiolta halua kokeilla uusia asioita. Tällöin on tärkeää, että yrityskulttuuri sallii epäonnistumisen. Itse asiassa voimme puhua ennemmin kokeilusta kuin epäonnistumisesta. Jos emme kokeile, emme myöskään kehity.

Monen teollisuusyrityksen on ollut pakko pohtia viimeisten vuosien aikana myös brändäämistä. Hyvästä laadusta, sopivasta hinnasta ja erinomaisesta toimitusvarmuudesta on tullut hygieniatekijöitä. Brändi on tavaramerkin ympärille muodostunut positiivinen maine. Brändikuva muodostuu brändin mukanaan tuomasta laadun ja hyvien arvojen tunteesta ja brändiin liitetyistä mielikuvista. Se mitä ihmiset kokevat ja kertovat toisilleen, vaikuttaa vahvasti brändikuvaan.

Brändi syntyy asiakaskokemuksista. Brändiä luodaan asiakkaiden keskinäisessä kommunikoinnissa. Panostaminen sosiaaliseen viestintään, markkinointiin ja myyntiin on jatkossa usean teollisuusyrityksenkin agendalla. Maailma meidän ympärillämme muuttuu ja meidän on muututtava sen mukana. Perinteisen valmistavan teollisuuden eteen tulee jatkossa uusia haasteita. Meidän on entistä tarkemmin pohdittava missä liiketoiminnassa haluamme olla mukana ja mitä lisäarvoa me voimme asiakkaillemme antaa. Sosiaalinen maailma on totta ja se kannattaa ottaa tosissaan!

 

KUKA? 

NIMI

TYÖ

 

KOULUTUS

URA

 

 

 


PERHE

ASUU

HARRASTUKSET

 

 
 

 

 

 

Anne Ekberg

Varatoimitusjohtaja,
Viestintä ja markkinointi, Fiblon Oy

Varatuomari

Pankkilakimiehenä 1991-1994. Vuodesta 1994 perheyrityksessä Fiblonilla, aluksi vientipäällikkönä ja myöhemmin myynnistä ja markkinoinnista vastaavana johtajana. Vuodesta 2012 vastuualueena viestintä ja markkinointi.

15- ja 9-vuotiaat tyttäret

Porissa

Lukeminen, ruuanlaitto ja liikunta