7.9.2017
Artikkeli on pidempi versio Tekstiililehdessä 4/2017 ilmestyneestä jutusta

 

CEN/TC 248 / WG31 Smart Textiles / Älytekstiilit,
TEVASTA –työryhmän kuulumisia

Älykkäät tuotteet lisääntyvät arjessamme, niin myös vaatetuksessa ja muissa suojaimissa. Jatkuvalla kehitystyöllä niiden ominaisuudet, toiminnot ja käytettävyys tulevat parantumaan lähitulevaisuudessa. Jotta näiden tuotteiden pääsy markkinoille ei estyisi vaatimustenmukaisuutta arvioivien menetelmien puuttumisen vuoksi, esimerkiksi suojaavien toimintojen osalta, on tärkeää varmistaa standardien ajantasaisuus myös lisätyn elektroniikan tai älykkäiden materiaalien osalta.

Älytekstiilien standardisointityö jatkuu ja yhteistyö älytekstiilien, puettavan teknologian eri standardisointikomiteoiden välillä – CEN, CENELEC, IEC, ISO – lisääntyy. Työpajoja järjestetään eri foorumeilla asiasta kiinnostuneille asiantuntijoille niin elektroniikan, informaatioteknologian ja tekstiilien toimialalta, kuin valmistavasta teollisuudesta, suunnittelusta, tutkimuksesta, viranomais- ja loppukäyttäjäpuolelta. WG31 Smart Textiles seuraa myös uuden helmikuussa perustetun IEC:n alaisen teknisen komitean ”IEC TC124 Wearable Electronic Devices and Technologies” työskentelyä.

Tapahtumia ja työpajoja

Vuoden 2017 alussa yhteiskokouksen yhteydessä CENin ja CENELECin tekniset valiokunnat allokoivat älykkäiden tulelta ja kuumuudelta suojaavien integroitua elektroniikkaa sisältävien vaatteiden ja vaatekokonaisuuksien standardisointipyynnön M/553 koordinoinnin CEN-CENELEC PPE Sector Forumille (viite: M/553 a standardisation request to the European standardisation organisations as regards advanced garments and ensembles of garments that provide protection against heat and flame, with integrated smart textiles and non-textile elements for enhanced health, safety and survival capabilities). Forumin ja komiteoiden edustajien kevään palavereissa luonnosteltiin työohjelmaa, aikataulua ja asiantuntijoiden kokoamista työpajojen merkeissä. PPE Sector Forum järjestää 7.9.2017 Brysselissä työpajan "Smart Garments and equipment" , jonka tavoitteena on keskustella työohjelman sisällöstä ja jakaa kokemuksia standardisoinnista, vaatimustenmukaisuuden arvioinnista ja niihin liittyvistä tarpeista. Sinne toivotaan osallistujiksi älykkäiden suojavaatteiden ja suojaimien valmistajien ja suunnittelijoiden edustajia sekä elektroniikan puolelta näihin tuotteisiin soveltuvien antureiden ja kommunikaatiosovellusten kehittämisestä vastaavia edustajia, sekä tutkijoita, testauslaboratorioiden edustajia, viranomaisia ja muita asiasta kiinnostuneita. Tilaisuudessa on myös mahdollisuus esitellä uusimpia kehitettyjä tuotteita.

Työryhmät CEN/TC 162/ WG 2 Clothing for Protection Against Heat and Flame ja CEN/TC 248/ WG 31 Smart Textiles ovat luvanneet osallistua varsinaiseen M/553 standardisointityöhön. Seuraava yhteiskokous on 14.11.2017 Brysselissä CEN-CENELECin kokouskeskuksessa.

PROGRESSIVE-projekti järjestää “Making ICT standards fit for Active and Healthy Ageing (AHA) in Europe” -ideointityöpajan 19.10.2017 Brysselissä. Tilaisuudessa keskustellaan, miten lähinnä ICT-alan standardit voisivat paremmin vastata Euroopan ikääntyvän väestön tarpeisiin.

CEN-CENELEC järjestää työpajoja syksystä alkaen liittyen IoT:n mahdollisuuksien kartoittamiseen: loppukäyttäjien tietojen hallintaa koskeva yksityisyys ja suojaus, julkisen ja yksityisen tiedon välitys Euroopassa sekä tunnistaminen, todentaminen ja valtuuttaminen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hikoileva lämpönukke CoppeliusII on TTY:llä valmiina vaatteiden ja materiaalien lämpöviihtyvyyden määrittämiseen.

 

 Julkaisuja

WG31 Smart Textiles –työryhmä on tähän mennessä julkaissut seuraavat dokumentit:

·         CEN/TR 16298:2012 Tekstiilit ja tekstiilituotteet. Älytekstiilit. Määritelmät, luokitus, soveltaminen ja standardisointitarpeet.

·         SFS-EN 16812:2016 Textiles and textile products. Electrically conductive textiles. Determination of the linear electrical resistance of conductive tracks.

·         SFS-EN 16806-1:2016 Textiles and textile products. Textiles containing phase change materials (PCM). Part 1: Determination of the heat storage and release capacity.

Työn alla ovat teknisen raportin CEN/TR 16298 uusinta sekä uuden teknisen raportin laadinta: CEN/TR CEN/TR Smart textiles with integrated electronics and ICT — Definitions, categorisation, applications and standardisation needs. Lisäksi kehitetään faasimuutosmateriaalien (PCM) lämmönsiirtymistä määrittävät standardit erikseen materiaaleille ja tuotteille. Viime syksynä alkaneiden keskustelujen pohjalta näiden faasimuutosmateriaalien osalta standardien kehitystyö jatkuu uudelleen avatussa lämmönsäätelytyöryhmässä CEN/TC 248/WG 28 Thermoregulation. Työryhmää vetää Jean Leonard Centexbelistä.

Näiden lisäksi lämmönsäätelyryhmän yhtenä tavoitteena on päivittää aiemmin julkaistu tekninen raportti ”CEN/TR 16422:2012 Lämmönsäätelyominaisuuksien luokittelu” ja standardisoida kosteuden siirtymistä koskeva modifioitu ihomalli-menetelmä, jolloin voidaan luopua viittaamisesta amerikkalaiseen AATCC:n Moisture management -menetelmään. Tavoitteena on myös kehittää eurooppalainen standardi hikoilevalle lämpönukelle, tähän työhön myös TTY:n Coppelius II -hikoileva lämpönukke on kiinnostunut osallistumaan. Suomalainen Älytekstiilit-taustaryhmä on osallistunut aktiivisesti työryhmän työhön antamalla palautetta kehitteillä oleviin raportteihin ja standardeihin sekä tekemällä muun muassa faasimuutosmateriaalien vertailumittauksia TTY:n hikoilevalla lämpösylinterillä. 

Jos olet kiinnostunut osallistumaan Älytekstiilit- ja lämmönsäätelytyöryhmiin, ota yhteyttä Satu Nissi-Rantakömiin TEVASTAan satu.nissi-rantakomi@stjm.fi .

Teksti: Älytekstiilit-taustaryhmän puheenjohtaja Minna Varheenmaa minna.varheenmaa@tut.fi