Comfortan pesulassa päästiin tutustumaan hotellitekstiilien huoltoon ja työnkulkuun,
Mirva Kalmi testasi pyyhkeiden viikkauskonetta, Marika Souranto opastaa.

Vaalikokouksessa päästiin kurkistamaan
pesuloiden nykypäivään

Suomen Tekstiiliteknillisen liiton vaalikokous pidettiin marraskuun 21. päivä Vantaalla, Comforta Oy:n tiloissa. Samalla pääsimme tutustumaan Comfortan pesulan toimintaan ja kuulemaan pesula-alan nykypäivästä.

Comfortan Koivuhaan pesula on melko uusi, vasta puolitoista vuotta toiminut pesula, joka on keskittynyt pääasiassa hotellien tekstiilihuoltoon. Pesulan linjastoilla kulkee siis pääkaupunkiseudun isojen hotellien lakanoita, pyyhkeitä ja kylpytakkeja, sekä muuta hotelleissa käytettävää tekstiilituotetta. Samalla tontilla sijaitsee kaksi samanlaista pesulaa, joissa yhteensä työskentelee noin 80 henkilöä. Töitä tehdään yleensä kahdessa vuorossa, mutta kuten pesulan tuotepäällikkö Marika Souranto kertoi, tarvittaessa tehdään myös yövuoroa, työntekijät työskentelevät hyvin joustavasti. Asiakkaat tarvitsevat puhtaita tekstiileitä koko ajan, joten pesulassakaan ei ole montaa päivää vuodessa, jolloin ei töitä tehtäisi. Tärkeä osa toimintaa on oma kunnossapito, varaosia laitteisiin on pakko olla varastossa, konerikko ei katso aikaa eikä paikkaa, eikä uutta osaa ehditä odotella Keski-Euroopasta kahta viikkoa. Oma henkilökunta kunnossapitoon on myös oleellinen osa toimintavarmuutta, haasteena on löytää osaavia henkilöitä, alaa ei koeta kovin houkuttelevaksi, vaikka pesulan koneissa käytetään uusinta teknologiaa, ja työskentely-ympäristö on siisti ja puhdas.

STTL ry:n hallitukseen uusi jäsen

Vaalikokouksen esityslistaan kuuluvat tulevan vuoden toimintaa ja hallintoa linjaavat päätökset. Kokouksen päätösten mukaisesti STTL ry:n hallituksen puheenjohtajana jatkaa Mari Kuukkula. Hallituksen 12 hengen kokoonpanosta oli erovuorossa seitsemän henkilöä, joista kuusi oli ilmoittanut halukkuudesta jatkokaudelle, lisäksi kaksi uutta ehdokasta oli kiinnostunut hallituspaikasta. Äänestyksen jälkeen hallitukseen kolmivuotiskaudelle 2019-2021 valittiin aiemmin hallituksessa toimineista Katja Aaltonen, Sini Holma, Sari Mallat, Marja Rissanen, Seija Ryynänen ja Maria Änkö, sekä uutena jäsenenä Mirva Kalmi Meditekstiili/Brådis Oy:stä.

Koko hallituksen kokoonpano löytyy STTL-hallitus –sivulta .

Hallituksen esitys vuoden 2019 toimintasuunnitelmaksi hyväksyttiin . Toimintasuunnitelman mukaan ensi vuonna järjestetään taas tapahtuma tekstiilialan ajankohtaisten asioiden teemoista, lisäksi järjestetään yritysvierailut vuosi- ja vaalikokouksen yhteyteen. Tekstiililehti ilmestyy vuoden aikana neljä kertaa. Jaosten toiminta ajetaan alas, koska ne eivät ole käytännössä toimineet viime vuosina ollenkaan. Tekstiililehden 1-numeroon laaditaan aiheesta juttu, ja kutsutaan jaosten toiminnasta vastanneita tai muita aiheesta kiinnostuneita kommentoimaan asiaa. Kevään 2019 vuosikokouksessa tehdään tarvittavat päätökset jaoksiin liittyen. Vuoden 2019 aikana myös kehitetään STTL ry:n ja Tekstiililehden sosiaalisen median viestintää sekä nettisivujen sisältöä.

Kokouksen lopuksi keskusteltiin myös stipendirahastoista, ja mahdollisesti jaettavista stipendeistä. STTL ry:n hallitus hallinnoi kahta stipendirahastoa, professorien Reijonen ja Nousiainen rahastoja. Koska alan koulutus on ollut isossa muutoksessa, on esimerkiksi professori Reijosen kanssa keskusteltu stipendinsaajien kriteereistä. Pyrkimys on löytää mahdollisia stipendinsaajia muilta koulutusaloilta, kun alkuperäisenä kohteena ollutta Tampereen teknillisen yliopiston tekstiilialan diplomi-insinööri –koulutusta ei sellaisenaan enää ole.

Pesuloiden toiminta on pitkälle automatisoitua. Työntekijät työskentevät joustavasti eri kohteissa ja tarpeen mukaan erilaisissa työvuoroissa. Tällä hetkellä, noususuhdanteeen aikana, on taas pulaa työntekijöistä. Suuri osa pesulassa työskentelevistä on kotoisin Virosta.