Vaalikokouksen yhteydessä tutustuttiin Ioncell-teknologiaan

Suomen Tekstiiliteknillisen liiton vuoden 2019 vaalikokous järjestettiin marraskuun 19. päivä. Paikkana oli Aalto-yliopiston Biotuotteiden ja biotekniikan laitos, jossa kuultiin laitoksen esittelyn lisäksi erityisesti Ioncell-teknologiasta ja kehitystyön tämän hetken kuulumisista sekä tulevaisuuden visioista. Parinkymmenen hengen vierailijajoukolle aihetta esittelivät laitoksen johtaja, professori Herbert Sixta sekä Ioncell-tutkimusryhmässä työskentelevä projektitutkija Marja Rissanen.

väkeä_tutustumassa_näyttelyyn 

Professori Sixtan mukaan Biotuotteiden ja biotekniikan laitos, tai Bio2, kuten laitosta nyt kutsutaan, on kasvanut viime vuosina huomattavasti. Kemian korkeakouluun kuuluvalla laitoksella tehdään monitieteellistä yhteistyötä, muun muassa Suunnittelun korkeakoulun kanssa. 

Aalto-yliopistolla on tehty strateginen  päätös tekstiilitutkimuksen jatkamisesta, ja sellukuitujen kehitystyö on osa tätä. Kuten kaikki alalla tietävät, puuvilla ei ole ratkaisu maailman luonnonkuitujen kasvavaan kysyntään, ja siksi useita erilaisia sellupohjaisia kuituteknologioita on kehitteillä. Ioncell-liuottimella aikaan saatu kuitu on Lyocell-tyyppinen, se ei muuta kuidun rakennetta, ja on professori Sixtan mukaan erittäin kestävä. Kestävyys on kuitutuotannossa merkittävä ominaisuus, jotta muokkaaminen esimerkiksi mikrokuiduiksi on mahdollista.

prof_herbert_sixta 

Laitoksen tiloihin ollaan hankkimassa pilottilaitosta, jolla kuitutuotantoa saadaan hieman kasvatetuksi. Sixtan mukaan tämä tuotannon skaalaaminen ei yleensä ole tapana korkeakoulumaailmassa, mutta yritykset selvästi tarvitsevat lisää tietoa ja esimerkkejä Ioncell-kuidusta ja sen ominaisuuksista. Pilottilaitteistolla voidaan todistaa kuidun toimivuus ja näyttää, mihin se soveltuu.  Kapasiteetti uudella tuotantolaitteistolla olisi suunnitelmien mukaan 1,5 kiloa tunnissa. Jatkossa mahdollinen olisi myös astetta isompi demolaitos, ja kuidun kaupallistaminen on tietenkin koko ajan työn alla, tälläkin hetkellä on olemassa monia yritysyhteistyökumppaneita.

Tällä hetkellä laitoksen laboratoriossa on pieni langanvalmistuslaitteisto, jota Marja Rissanen (oik) esitteli vierailijoille. 

Vaalikokouksessa katsottiin ensi vuoteen 

STTL ry:n vaalikokouksen aiheita olivat henkilövalinnat hallitukseen, sekä ensi vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen. Kokousten päätösten mukaisesti vuonna 2020 puheenjohtajana jatkaa  Mari Kuukkula, uusia hallituksen jäseniä ovat Outi Soikkeli Ahlstrom Munksjolta, Annamaija Mäkilouko Lenkki Oy:ltä ja Lauri Ilmakunnas Ilmakunnas Oy:ltä. Lisäksi erovuorossa ollut Paula Valonen valittiin edelleen mukaan hallitukseen. Muut hallituksen jäsenet löytyvät STTL hallitus-sivulta.

STTL:n toimintaa ovat aiempina vuosina olleet alajaokset, joita on ollut asuinpaikan tai erityisalan aiheiden ympärillä. Jaosten toiminta on kuitenkin hiipunut, ja jo pitkään on puhuttu jaosten virallisestakin alasajosta. Jaokset eivät ole virallisia yhdistyksiä, eikä niillä ole omaisuutta, mutta puheenjohtaja Mari Kuukkulan esittelyn mukaan jaosten toiminnan lopettaminen kuitenkin käsitellään kahdessa kokouksessa, jotta jokaisella jäsenellä on halutessaan mahdollisuus kommentoida asiaa. STTL:n jaoksia ovat olleet Helsingin kerho, Värjäys- ja viimeistys- eli VäVi-jaos, Teknisten tekstiilien jaos, Textile Institute- eli TI-jaos, sekä TeVa-jaos, joka on käytännössä toiminut yhdyssiteenä Laatukeskuksen suuntaan. Helsingin kerhon, Teknisten tekstiilien jaoksen sekä TI-jaoksen vastuuhenkilöiden kanssa on jo oltu yhteydessä, ja tiedossa ei ole mitään estettä näiden lopettamiselle. Myös Vävi- ja Teva-jaosten vastuuhenkilöiden kanssa käydään asia läpi.

Vuoden 2020 muuta toimintaa ovat yritysvierailut kokousten yhteydessä sekä ajankohtaisseminaarin järjestäminen. Liiton ja lehden nettisivusto kaipaa monilta osin uudistusta ja uusia julkaisumahdollisuuksia, ja ensi vuoden aikana selvitetäänkin uudistusten tarve ja suunnitellaan mahdollisen uuden sivuston toteutus ja kustannukset. 
Tutustu STTL ry:n toimintasuunnitelmaan.

Liiton talous on edelleen tiukoilla, tavoite on kuitenkin päästä nollatulokseen tappiollisten vuosien jälkeen. STTL ry:n  tulot koostuvat jäsenmaksuista, sijoitustuotoista sekä seminaarituotoista. Lehden julkaisu on isoin menoerä, ja viime vuosina esimerkiksi postituskulut ovat olleet noususssa. Tekstiililehden mainosmyyntiä kehitetään edelleen, ja etsitään uusia mainostajatahoja. Lehti ilmestyy vuonna 2020 neljä kertaa.