Kohti tekstiilien kiertotaloutta -Telaketju-seminaari 18.9.2018

Teksti: Marja Rissanen, Sari Granni
Kuvat: Sari Granni 

telaketju_ympyrä

Tekstiilien kiertotalouden Telaketju-verkosto ja sen alla olevat hankkeet ovat toimineet nyt noin kaksi vuotta, ja ensimmäinen vaihe työssä on tulossa päätökseen. Uutta verkostohanketta valmistellaan jo kiivaalla tahdilla, saavutettuja tuloksia ja ajatuksia tulevasta käytiin läpi koko päivän seminaarissa 18.9.2018 Espoon Hanasaaren kulttuurikeskuksessa. Seminaarissa esiteltiin myös esimerkkejä eurooppalaisista kiertotalous-hankkeista ja -tutkimuksista.

 

 

 

 

 

Useammassakin seminaarin puheenvuorossa todettiin, että tekstiilialan maine on huono epäekologisuuden ja ympäristöongelmien vuoksi, osin tietenkin ansaitusti, mutta paljon alalla on jo saatu aikaan ja paljon on parhaillaan tapahtumassa kestävämmän kehityksen suhteen.  Kuten seminaarin alussa puheenvuoron pitänyt VTT:n Ali Harlin totesi, "olemme menossa kohti muutosta, siirtymässä lineaarisesta alati kiertävään malliin".  Harlin luotasi tekstiilialan tulevaisuuden näkymiä, ja ennusti, että Suomesta tulee "small superpower of textiles", kunhan kehitteillä olevat hankkeet saadaan käytäntöön, ja tarpeellinen määrä infraa, kuten lajittelulaitoksia, perustettua.

Aamupäivän kansainvälisten yhteistyökumppaneiden puheenvuorot aloitti Sigrid Barnekow, joka toimii  ruotsalaisen Mistra Future Fashion –ohjelman johtajana. Ohjelmassa on mukana useita tutkimuslaitoksia ja yrityksiä, tavoitteena on vähentää muotiteollisuuden ympäristökuormaa ja samalla lisätä yritysten globaalia kilpailukykyä. Sigrid Barnekow esitteli ohjelman sisällä tehtyjen tutkimusprojektien tuloksia. Projektien aihepiireinä olivat muun muassa tekstiilituotteiden elinkaari, kierrätys ja kuluttajakäyttäytyminen. Mistra Future Fashionin tutkimusraportit löytyvät nettisivuilta  www.mistrafuturefashion.com

Ohjelmakokonaisuuden ensimmäisen vaiheen tuloksista on raportoitu Tekstiililehdessä vuoden 2015 lopulla.  

 

Yhteiskuvassa seminaarin puhujia: (vas.) Cecile Martin, joka edusti ECAP ja WRAP -verkostoja, Sigrid Barnekow Mistra Future Fashionista ja Ali Harlin VTT:ltä.

Cecile Martin kertoi ECAP (European Clothing Action Plan) –projektista. Ensi vuonna lanseerataan projektin tuloksena kehitetty nettipohjainen työkalupakki, jonka avulla muotiteollisuus voi lisätä kuitujen kierrättämistä takaisin tekstiilituotteisiin. Mukana projektissa on ollut yhdeksän pilottia, joissa on kokeiltu kierrätetyn kuidun käyttöä. Lisätietoja projektista on sen nettisivuilla www.ecap.eu.com .

Maria Elander esitteli ruotsalaista SIPTex –projektia, jossa pilotoitiin automaattista tekstiilien lajittelujärjestelmää. Tulevaisuuden tavoitteena on lisätä jätteiden lajittelua niiden kuitualkuperän mukaan. Tällä hetkellä tekstiilijätteen kerääjien ja mahdollisten hyödyntäjien tarpeet eivät kohtaa. Kerääjien mielestä heidän tuotteilleen ei ole riittävästi kysyntää, mutta toisaalta hyödyntäjillä on pula kierrätetystä tekstiilimateriaalista. Automaattisessa lajittelussa tuotteet lajitellaan NIR- (near infrared) ja VIS (visible light) -spektroskopian avulla. Materiaaliperustaisessa lajittelussa ongelmallisia tuotteita ovat vaatteet, joissa päällys- ja vuorimateriaali ovat erilaisia. Lisäksi hankaluuksia tuottavat eri materiaalia olevat merkit, ompelulangat, printit, napit ja vetoketjut. 

sirpap

Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen muistutti, että tarvitaan laskentaa ja analyysejä päätöksen teon tueksi, asioita pitää voida verrata faktoihin perustuen. EU:lla ei ole vielä olemassa tekstiilistrategiaa, mutta Pietikäinen kehotti alan toimijoita ajamaan asiaa eteenpäin, jotta sellainen saataisiin seuraavalla vaalikaudella aikaiseksi. Strategia sisältäisi erityisesti tekstiilien kierrätykseen liittyvät tavoitteet.

Telaketjun alla on valmistumassa useita selvityksiä ja tutkimuksia, joista kuultiin lyhyet esittelyt seminaarissa. Turun ammattikorkeakoulun opiskelija Milja Kokon opinnäytteessä on selvitetty tekstiilijätteen keruun käytännön vaihtoehtoja, VTT:n Ville Hinkka on selvittänyt kierrätetyn tekstiiliraaka-aineen hinnanmuodostusta ja Taina Kamppuri VTT:ltä kokosi yhteen erilaisia tekstiilijätelaatuja ja -prosesseja. Tutkimuksista on valmistumassa loppuraportit.  

 

elliojala

Seminaarin yhteyteen oli koottu myös näyttely  Telaketju-verkostossa mukana olevien yritysten tuotteista ja kehitystyöstä. Muun muassa Finlaysonin vastuullisuuspäällikkö Elli Ojala esitteli nyt jo tuotantoon ja myyntiin päässeitä kierrätystuotteita, räsymattoja, pyyhkeitä ja xmattoja. Sitkeydellä kierrätystuotteista saadaan kannattavia, vaikka Ojalan mukaan esimerkiksi räsytuotteita tehtiin aluksi "pelkällä pyhällä hengellä". Telaketju-sateenvarjon alla on lukuisa määrä yhteistyöyrityksiä, kuten Pure Waste Textiles, Touchpoint, Familon, Suominen, Infinited Fiber Company, Ilmakunnas, Soften ja Paptic. Yritysten kanssa on tehty monia erilaisia demoja tekstiilijäteraaka-aineista. 


 

 

 

 

Telaketju-verkoston Tekes-rahoitteisen hankkeen koordinaattori Pirjo Heikkilä VTT:ltä iloitsi laajassa yhteistyössä  saaduista tuloksista ja hyvässä alussa olevasta työstä, johon tietenkin nyt toivotaan jatkoa. Jotta Telaketju-työtä voidaan jatkaa, tarvitaan rahoitusta sekä yrityksiä mukaan kehittämään tekstiilien kiertotaloutta.

Osa seminaarin materiaaleista sekä lisää kuvia ja infoa hankkeesta löytyy Telaketjun verkkosivuilta.