Keskustelua kiertotaloudesta aamukahvien merkeissä

Suomen Tekstiili ja Muoti ry järjesti kiertotalousteemaiset aamukahvit 9.3.16  Ravintola Palacen tiloissa Helsingissä. Parin tunnin tilaisuus keräsi yli 20 kiinnostunutta kuulijaa tekstiili- ja vaatetusteollisuudesta. Rennossa tilaisuudessa kuultiin Sitran, Nanson ja Seppälän edustajien puheenvuorot kiertotalouden liiketoimintamalleista, käytännön kokeiluista ja uusista hankkeista. Yleisö osallistui aktiivisesti keskusteluun kysymyksin ja kommentein. 

Suomen Tekstiili ja Muoti ry:n toimitusjohtaja Anna-Kaisa Auvinen alusti tilaisuuden alkaneeksi sijoittamalla kiertotalouden osaksi vastuullisuuden laajempaa viitekehystä. Auvinen painotti, että kiertotalous ei ole vain teollisuuden tai kuluttajien poisto- tai ylijäämämateriaalien kierrättämistä, vaan uudenlaisia liiketoimintamalleja, uusia materiaaleja ja tuotteiden elinkaaren pidentämistä eri tavoilla. Kiertotaloutta tarvitaan jotta saamme uutta kasvua ja enemmän hyötyä käytetyistä raaka-aineista.

Sitran Matti Aistrich valaisi kiertotalouden uusia liiketoimintamahdollisuuksia pohjoismaisilla esimerkeillä. Esimerkit oli poimittu Sitran ja hollantilaisen Circle Economyn julkaisemasta raportista ”Service-based Business Models & Circular Strategies”, jossa esitellään uudenlaisia kiertotalouteen perustuvia palveluliiketoimintamalleja. Raportti on löydettävissä myös netistä ja koko laajuudessaan se esittelee kymmenen erilaista liiketoimintamallia aina suljetusta kierrosta ja uudelleenkäytöstä vuokraamiseen, kysynnän hallintaan ja yhteiskehittelyyn.

Filippa K ja partnerit

Tarkemmin Aistrich esitteli muutaman yrityksen. Esimerkiksi Filippa K:n uudet liiketoimintamallit perustuvat uudelleenkäyttöön ja vuokraukseen. Filippa K Collect –mallissa asiakas voi palauttaa vanhat vaatteet liikkeeseen ja saada tästä 15 prosentin alennuksen seuraavasta ostoksesta. Käytettyjä vaatteita myy eteenpäin erikoistunut second hand -liike. Yritys myös vuokraa vaatteita Filippa K Lease -nimen alla ja kehittää ekologista Frontrunners-mallistoaan. Huomionarvoista Collect- ja Lease-malleissa on, että yritys toteuttaa näitä partnerien avulla ja tarvitsee näin itse vain vähän investointeja. Joka liikkeellä on myös lähialueella pesulapartneri joka hoitaa vaatteiden huollon ja korjauksen. Aistrichin mukaan Collect ja Lease olisivat tulossa syksyllä myös Suomeen.

Nanso käyttää materiaalit tarkkaan

Kiertotalousajattelun käytäntöön soveltamista Suomessa esitteli Nanson vastuullisuus- ja viestintäasiantuntija Satumaija Mäki. Mäen mukaan Nanso lähestyy kiertotaloutta suunnittelun, valmistuksen ja kierrätyksen huomioinnin kautta. Suunnittelussa pyritään laatuun ja kestävyyteen. Valmistuksessa jäänyt ylijäämämateriaali hyödynnetään esimerkiksi matonkuteissa ja pieninä laukkuina. Uusia kokeilujakin tehdään yhteistyökumppaneiden kanssa silloin tällöin. Materiaali jota ei voida hyödyntää, kiertää myös öljynimeytysmatoiksi. Nanso on vuodesta 2012 järjestänyt vuosittaista vaatteiden kierrätyskampanjaa yhteistyössä SPR:n kanssa. SPR toimittaa kerätyt Nanson vanhat vaatteet katastrofialueille ja palauttaja saa alennuskupongin yrityksen uusiin tuotteisiin. Nanso pyrkii kehittämään uusia liiketoimintamalleja ja aiheesta on tekeillä tällä hetkellä opinnäytetyö.

TEKI-hankkeen tilannetta

Seppälä on mukana Tekesin rahoittamassa Tekstiilien kiertotalous –hankkeessa (TEKI). Erica Adlercreutz kertoi tämän projektin taustoista ja edistymisestä. TEKI-hankkeen tavoitteena on pilotoida Suomessa kuluttajapoistotekstiilien suljettua kiertoa. VTT:n kehittämän ja palkitun kierrätysprosessi-innovaation avulla voidaan hyödyntää rikkinäiset vaatteet uudeksi selluloosakuiduksi. Seppälän rooli projektissa on suunnitella protomallisto. Tätä varten Seppälä keräsi alkuvuodesta kuluttajilta vanhoja puuvillatekstiilejä 2600 kiloa. Lankaa ja materiaalia testataan yhdessä Pure Wasten kanssa. Vaatteiden materiaali tulee olemaan sekoite tätä kuluttajilta kerättyä ja kemiallisesti kierrätettyä poistopuuvillaa sekä mekaanisesti kierrätettyä teollisuuden puuvillaleikkuujätettä. Kankaat ja vaatteet tullaan tekemään Intiassa Pure Wasten alihankkijoiden toimesta. Mallisto oli tarkoitus saada valmiiksi jo jouluksi 2016, mutta Adlercreutzin mukaan uusi toiveikas arvio on keväässä 2017. Projektissa tehdään uraauurtavaa työtä ja sen asettamiin jatkuviin haasteisiin halutaan vastata huolella.

seppälä_esitys_netti 

Seppälän Erica Adlercreutz havainnollisti TEKI-projektin eri toimijoiden rooleja tekstiilien kierrossa ja avasi 
enemmän Seppälän omaa roolia malliston toteutuksessa.

 

Miten saavutetaan teollinen mittakaava?

Kiertotalous kiinnostaa suomalaisia yrityksiä, mutta jo nyt tunnistetaan monia kynnyskysymyksiä teollisen mittakaavan saavuttamiseksi. Kuluttajilta kerättävän jätteen määrän riittävyys puhutti yleisöä. Ovatko tekstiilivirrat riittäviä kannattavan bisneksen aikaansaamiseksi? Myös tekstiilien kemiallisen kierrätyksen ja kuidutuksen tuotantolaitosten investoinnit ja sijainti kiinnostivat. Mikä on se taho Suomessa, Pohjoismaissa tai muualla Euroopassa joka investoi uusiin prosesseihin ja kuitujen tuotantoon tuotantolaitoksen verran? Ottajia uusille materiaaleille kyllä olisi.   

Aamupäivän esitykset löytyvät STJM:n nettisivuilta 

Teksti ja kuva: Sanna Konola